Avís Legal i Política de Privacitat

La informació  tramesa va dirigida de manera exclusiva a la persona o entitat que es mostra com a destinatària i pot contenir dades confidencials o d’ ús privilegiat. Tota revisió, retransmissió, divulgació o altre ús o acció al respecte per part de persones o entitats diferents al destinatari resten prohibides.  Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho comuniqui de manera urgent i a la vegada esborri qualsevol còpia que pugui existir en ordinadors, sistemes d’emmagatzematge massiu d’ informació, etc.

Les dades a què fa referència aquesta comunicació han estat incorporades als nostres fitxers informàtics i manuals, sobre els quals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal   li permet d’ exercir  els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Per aquests efectes  cal que ens ho comuniqui per escrit   a la nostra seu social : Camí de Reus, 5 Nau 7 de Vinyols i els Arcs o bé  al correu electrònic: info@precuinatsdelmarcambrils.com